PV Gas đạt doanh thu trên 40.000 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2016

06/11/2016 07:20

Doanh thu 9 tháng đạt 43.440 tỷ đồng PV GAS đứng thứ 3 trong số các doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao

PV Gas đạt doanh thu trên 40.000 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2016 1

Hình ảnh bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí Cửu Long

Năm 2016, một năm khó khăn đối với PV Gas, Giá dầu biến động và tiếp tục ở mức thấp (bằng khoảng 71% giá kế hoạch năm 2016), kéo theo giá các sản phẩm khí bị ảnh hưởng; Một số mỏ/lô/giàn thuộc các hệ thống khí hoạt động không ổn định, thời gian dừng, giảm cấp khí để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa...

Trước những khó khăn trên, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hữu hiệu; hoàn thành công tác BDSC, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ, thanh toán trước một số hợp đồng tín dụng,…. Với nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo PV GAS trong 9 tháng đầu năm 2016,sản lượng khí PV GAS sản xuất và cung cấp ra thị trường (tính cả đơn vị thành viên) 1.219.831 tấn, đáp ứng gần 65% thị phần LPG cả nước.

Doanh thu 9 tháng đạt 43.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 1.817 tỷ đồng đồng. PV GAS đứng thứ 3 trong số các doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trong 9 tháng đã thực hiện tiết kiệm, kết quả tiết kiệm được trên 161 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch 9 tháng.

Trong 3 tháng cuối năm, PV GAS tiếp tục nỗ lực vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống công trình khí; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; tiếp tục kiểm soát, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như vốn cho các dự án quan trọng.

PV