PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

18/04/2017 15:21

PV GAS quyết định tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng, cổ tức đạt 40% trong năm 2016.

Keyword đầu tiên có dấu

PV GAS quyết định tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), sáng 17/4/2016, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại tòa nhà PV GAS Tower, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…; các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS; hơn 300 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 1.866.945.190 cổ phần, tương ứng 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2017 của HĐQT và BKS.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: Thay mặt cho hơn 3.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2016, Ban Lãnh đạo với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những chỉ số kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh không thuận lợi như hiện nay. Đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV GAS trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; từ sự quan tâm hỗ trợ quý báu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, sự tin tưởng ủng hộ của các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông để vượt qua khó khăn và biến những thách thức thành động lực phát triển.

Năm 2016 là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển 5 năm 2016-2020 trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS. Tuy trong năm 2016, Tổng Công ty vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khắc nghiệt: dự báo giá dầu vẫn ở mức thấp và chưa thể phục hồi trong năm nay; các nguồn khí truyền thống bắt đầu suy giảm; áp lực cạnh tranh quốc tế và trong nước ngày càng tăng, song, PV GAS, với cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu... và đặc biệt là đội ngũ nhân lực tận tụy luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn thách thực để đạt được những mục tiêu phát triển không chỉ riêng trong năm 2016, mà còn cả trong dài hạn, giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, trở thành Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, PV GAS đã trình thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS: bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh “Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí” vào Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PV GAS. Nội dung này nhằm tạo điều kiện để PV GAS định hướng phát triển thị trường bán lẻ và quảng bá thương hiệu Petrovietnam Gas, mở rộng thị trường bán lẻ LPG dân dụng và xây dựng chiến lược bán lẻ LPG giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025.

Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (cơ sở xây dựng kế hoạch, kế hoạch năm 2017 so với kết quả thực hiện năm 2016,…), ảnh hưởng của giá khí và sản phẩm khí đến kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017, cơ chế giá khí bể Cửu Long, trích lập quỹ thu dọn mỏ các công trình khí, tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Đơn vị thành viên, đầu tư xây dựng (tiến độ và vốn triển khai dự án, định hướng đầu tư của PV GAS trong thời gian tới, tình hình đầu tư thượng nguồn),...

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành trên 99 đến 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2017 đã kết thúc trong không khi tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

 Kế hoạch năm 2017 (Phương án giá dầu 50 USD/thùng)

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch năm 2017

 

Sản lượng

   
 

Khí ẩm đưa vào bờ

Tr.M3

9.666

 

Cửu Long

Tr.M3

1.359

 

Nam Côn Sơn

Tr.M3

6.307

 

PM3 – Cà Mau

Tr.M3

1.900

 

Hàm Rồng – Thái Bình

Tr.M3

100

 

Khí sản xuất và tiêu thụ

   
 

Khí khô

Tr.M3

9.274

 

Condensate

Tấn

56

 

LPG Công ty mẹ

Tấn

1.050

II

Tài chính

   
 

Tổng doanh thu

Tỷ Đ

51.479

 

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

47.842

 

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ Đ

6.297

 

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

6.165

 

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ Đ

5.257

 

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

5.152

 

Tỷ suất LNST/VĐL

 

27

 

Tỷ suất LNST/VCSH

 

13

 

Tỷ lệ chia cổ tức

 

30

 

Vốn điều lệ

Tỷ Đ

19.139

 

Nộp ngân sách

Tỷ Đ

2.231

 

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

2.136

III

Đầu tư xây dựng

   
 

Tổng số dự án

DA

56

 

Tổng nhu cầu vốn giải ngân

Tỷ Đ

5.339

 

Trong đó Công ty mẹ

 

3.782

IV

Lao động cuối kỳ

Người

4.065

 

Trong đó Công ty mẹ

Người

1.370

 

Thực hiện ASXH

Tỷ Đ

130

P.V