PV GAS triển khai kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020

23/03/2017 14:16

PV GAS vừa công bố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

 

Keyword đầu tiên có dấu

Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 là phát triển PV GAS thành Doanh nghiệp Khí mạnh, có sức cạnh tranh cao

Mục tiêu được đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020 của PV GAS là phát triển Tổng công ty Khí Việt Nam thành Doanh nghiệp Khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến/chế biến sâu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, phấn đấu phát triển thành Doanh nghiệp ngành khí hàng đầu khu vực và có tên trong các Doanh nghiệp ngành khí mạnh của châu Á.

PV GAS cũng định hướng phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 – 2020; chủ động trong công tác dự báo về tình hình biến động của thị trường để có các giải pháp ứng phó và quản trị rủi ro linh hoạt, kịp thời phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Qui hoạch ngành công nghiệp Khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho Tập đoàn cũng như PV GAS phát triển các dự án, tận dụng thế mạnh khi PV GAS đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ việc thực hiện đầu tư và vận hành các dự án/công trình khí lớn, công nghệ cao; đảm bảo an ninh an toàn nhiều năm qua. Để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch những năm tới của Tổng công ty Khí Việt Nam, Hội đồng Quản trị Tổng công ty yêu cầu Tổng giám đốc Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể. Nhiệm vụ tối quan trọng đó là: Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn, chế biến và kinh doanh hiệu quả các sản phẩm chủ đạo, kiên quyết xử lý các vi phạm trong việc sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. PV GAS quyêt tâm giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động thu gom khí; Tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước để chủ động nguồn khí cung cấp cũng như nâng cao vị thế của Tổng công ty. Phấn đấu từ năm 2021, PV GAS bắt đầu có sản lượng khí/LNG nhập từ nước ngoài.

PV GAS tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp khí để đảm bảo sản lượng khí đưa về bờ hoàn thành kế hoạch và tối ưu; Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy điện BOT, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và tiêu thụ khí nhằm đảm bảo sản xuất liên tục, cung cấp và tiêu thụ khí tối đa. Các hệ thống khí trên toàn quốc được đảm bảo xây dựng, vận hành và kinh doanh đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tối ưu. PV GAS cũng thực hiện đa dạng hóa và gia tăng sản lượng các sản phẩm khí; Tăng cường chế biến sâu khí và sản phẩm khí trên cơ sở hiệu quả; thực hiện giải pháp tăng tỷ lệ thu hồi LPG; triển khai đầu tư dự án tách Ethane cung cấp cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam; Thường xuyên rà soát công tác đầu tư hệ thống kho chứa, cảng xuất, trạm nạp và hệ thống phân phối sản phẩm khí (LPG, CNG, LNG), đảm bảo việc tồn trữ, phân phối kịp thời, thuận tiện, ổn định, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh bán lẻ giai đoạn 2016-2020 sẽ được đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu toàn Tổng công ty duy trì chiếm lĩnh 60% - 70% thị phần LPG cả nước; Phát triển hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc với các dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tiện lợi, an toàn, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. PV GAS cũng định hướng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh tại nước ngoài, đảm bảo hiệu quả, cân bằng và ổn định nguồn cung trong nước, phát triển thương hiệu PV GAS trên thị trường quốc tế.

Đối với các hoạt động chuyên ngành khác, PV GAS cũng tích cực hợp tác, giới thiệu, tiếp thị, quảng bá về các sản phẩm ống thép, bọc ống đến khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, bám sát thông tin dự án trong và ngoài ngành để tham gia cung cấp ống và bọc ống cho dự án; nghiên cứu phát triển dự án Autogas và City gas; tăng cường các hoạt động dịch vụ dầu khí; Tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đảm bảo ổn định nguồn hàng cung cấp ra thị trường, góp phần giảm thiểu việc thiếu hàng, sốt giá; kịp thời và chủ động có các phương án, giải pháp để tham gia cùng Tập đoàn bình ổn thị trường trong nước khi cần thiết.

Để tăng cường sức mạnh nội lực của doanh nghiệp, PV GAS cũng định hướng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; Tiếp tục cải cách hành chính; chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Tổng công ty; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Đặc biệt, với ý thức trách nhiệm với cộng đồng, trong chương trình hành động mới, PV GAS nhấn mạnh việc thực hiện sâu rộng chính sách an sinh xã hội, ổn định việc làm và cải thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Thời gian tới, PV GAS sẽ rà soát các cam kết của Tổng công ty/đơn vị thành viên với Tập đoàn, địa phương và có kế hoạch thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ dân sinh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển, xoá đói, giảm nghèo ở các tỉnh, địa bàn gặp nhiều khó khăn. PV GAS cũng kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty, đơn vị thành viên và các Nhà thầu dầu khí tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ từ thiện theo khả năng của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Pháp luật.

PV GAS tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập, tuân thủ các luật pháp quốc tế, đặc biệt các điều luật quốc tế liên quan đến đầu tư, tìm kiếm phát triển mỏ/nguồn khí ở nước ngoài; đồng thời khẳng định trách nhiệm bảo vệ an ninh, tham gia tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

P.V