Quả phạt đền chỉ có trong... tưởng tượng

16/03/2015 09:38

Vị vua áo đen ở rất gần với tình huống, và ông ta đã 'viễn tưởng' ra một quả penalty cho đội chủ nhà.

Foplee