"Việc dọn dẹp nhà cửa giúp dân khắc phục mưa, lũ sẽ được tiến hành cho tới khi nào các hộ dân ổn định cuộc sống trở lại", Trung tá Trần Đức Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải chia sẻ
"Việc dọn dẹp nhà cửa giúp dân khắc phục mưa, lũ sẽ được tiến hành cho tới khi nào các hộ dân ổn định cuộc sống trở lại", Trung tá Trần Đức Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải chia sẻ
Sỹ Hòa