Quan trắc các nguồn xả thải xuống đầm Lập An

04/12/2017 18:45

Tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo ANTT, an toàn thi công Dự án mở rộng hầm Hải Vân.

quan trắc các nguồn xả thải xuống đầm lập an

Tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu đảm bảo dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra; đồng thời giúp người dân khu vực có điều kiện tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống

Theo đó, Phó chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh và UBND huyện Phú Lộc tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực (gồm các dự án, công trình lân cận, liên quan) xuống đầm Lập An.

Đồng thời, chủ động thực hiện đánh giá chất lượng nước để có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn khu vực đầm Lập An.

quan trắc các nguồn xả thải xuống đầm lập an

Thi công đơn nguyên cầu Hải Vân 2 chạy song song phía hạ lưu cầu Hải Vân

Trước đó, ngành chức năng tỉnh mới kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn thải liên quan dự án mở rộng hầm Hải Vân giai đoạn 2. Sở TN&MT tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng, chủ đầu tư dự án mở rộng hầm Hải Vân tổ chức đoàn kiểm tra, đo, lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích chỉ số quan trắc môi trường tại đầm Lập An, các mẫu nước thải từ hoạt động thi công dự án phát sinh, các mẫu nước đầm khu vực nuôi cá lồng và nước đầm khu vực gần công trường thi công (cách khoảng 5m về phía biển), khu vực cầu tạm số 2 công trường, hố trụ P13…

Theo ông Lê Bá Phúc, Phó giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên- Huế, các kết quả đo đạc, phân tích, kiểm nghiệm cho thấy, nước thải khu vực thi công hầm, khu vực trạm trộn bê tông đều nằm trong các chỉ tiêu, giới hạn cho phép được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Phía dự án triển khai hệ thống mương nước thu gom nguồn nước thải (nước tự nhiên, nước thi công hầm) tập trung để xử lý bằng phương pháp keo tụ, lắng kết hợp màng xơ dừa, trước khi đổ ra khu vực đầm.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các biện pháp quản lý bụi, khí thải, tiếng ồn, quản lý chất thải rắn theo các quy định hiện hành. “Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước đầm cho thấy, chất lượng nguồn nước đầm Lập An ở thời điểm lấy mẫu không có hiện tượng bất thường và đạt giá trị trong giới hạn quy chuẩn Việt Nam về môi trường”, ông Phúc nhấn mạnh.

quan trắc các nguồn xả thải xuống đầm lập an

Cầu Hải Vân trên đường dẫn phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân, nhìn từ cầu Lăng Cô

Trên cơ sở này, tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT tiếp tục mở rộng các nguồn thải khác ra khu vực đầm Lập An; giao UBND huyện Phú Lộc chủ trì làm việc với Ban QLDA 85 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án) và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, kinh phí hỗ trợ để thực hiện di chuyển các lồng nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, khó đảm bảo điều kiện nuôi trồng tại khu vực đầm Lập An; đảm bảo khoảng cách, điều kiện nuôi phù hợp, an toàn, hoàn thành trước ngày 20/12.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành các quy định về cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Dự án. Khẩn trương bố trí tái định cư, hoàn thành công tác GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư dự án trong tháng 12/2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 213/TB-UBND ngày 16/8/2017.

Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Công an huyện Phú Lộc triển khai phương án bảo vệ thi công Dự án trong thời gian sớm nhất đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, hiện trường dự án.

Duy Lợi