Quang Hà, Phương Thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

19/02/2015 07:05

Ngày Mùng 1 Tết, Phương Thanh, Quang Hà trong trang phục áo dài truyền thống rủ nhau đi lễ chùa cầu bình an.

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình anNgày mùng 1 Tết, hoà trong không khí linh thiêng của ngày đầu năm mới, Phương Thanh và Quang Hà trong trang phục áo dài truyền thống rủ nhau đi lễ chùa cầu bình an, may mắn đến cho tất cả mọi người...

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình anCầu cho đất nước phồn vinh, ai ai cũng đều ấm no, hạnh phúc...

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

quang hà, phương thanh đầu năm đi lễ chùa cầu bình an

Minh Tuấn