Quảng Nam: 20 năm “chuyển mình” mạnh mẽ

26/03/2017 18:24

Chỉ sau 2 thập kỷ, diện mạo hạ tầng giao thông Quảng Nam đã chuyển mình, khởi sắc.

Nguyễn Văn Nhân