Quảng Nam: Đối tượng nào được nhận hỗ trợ 40.000đ/ngày phòng dịch Covid-19?

11/08/2020 16:38

Quảng Nam vừa có quyết định cấp tiền hỗ trợ người dân ở khu vực phong tỏa phòng chống dịch với 40.000đ/người/ngày.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Mỗi người dân ở khu vực phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 40.000đ/ngày

Chiều 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, những đối tượng được nhận tiền hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với mức 40.000 đồng/ngày là người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì không được nhận mức hỗ trợ này.

Theo đó, người dân ở trong khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ với mức tiền 40.000 đồng/người/ngày.

Thời gian hỗ trợ được tính trong thời gian phong tỏa cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly).

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ này được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đại Khải