Quảng Nam lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải

07/12/2014 08:12

Đây là động thái mới nhất của tỉnh Quảng Nam khi giá xăng dầu trong nước liên tục giảm mà giá cước vận tải không chịu giảm.

Quảng Nam lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải 1
Xe khách lưu hành trên QL1 qua Quảng Nam.

Theo quyết định này, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra là tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, thu giá cước vận tải; kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước vận tải, doanh thu, lợi nhuận; kiểm tra tác động của giá xăng dầu đến giá thành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý giá theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đoàn kiểm tra được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính để xử lý các công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Đây là động thái mới nhất của tỉnh Quảng Nam khi giá xăng dầu trong nước liên tục giảm mà giá cước vận tải không chịu giảm.

PV