Quảng Nam yêu cầu cán bộ từ chức khi không đủ năng lực, uy tín

15/05/2019 10:41

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành quy định yêu cầu cán bộ, đảng viên chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín.

Quảng Nam yêu cầu cán bộ từ chức khi không đủ năng lực, uy tín 1
Nội dung Quy định 1224 đã nêu cao trách nhiệm, của cán bộ, Đảng viên, trước hết là các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp

Ngày 15/5, tin từ Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.

Quy định có tất cả 8 điều, nêu rõ những việc cán bộ, Đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt nên làm và không nên làm cũng như cơ chế giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện; yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ; trong quan hệ với nhân dân không được quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà; tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có khát khao cống hiến. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác...

Nội dung quy định còn yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải nghiêm khắc với người thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi...

Cán bộ chủ chốt cũng phải kiên quyết chống lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa lãng phí; lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi; để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi...

Đại Khải