Quảng Ninh chi gần 9.500 tỉ đồng làm tuyến đường ven sông

24/03/2021 21:02

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết chi gần 9.500 tỷ đồng để triển khai tuyến đường ven sông xuyên qua các địa phương phía Tây của tỉnh

Quảng Ninh chi gần 9.500 tỉ đồng làm tuyến đường ven sông 1

Quy hoạch tuyến đường ven sông trị giá gần 9.500 tỷ đồng được HĐND tỉnh thông qua ngày 24/3

Tại kỳ lần thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII được tổ chức ngày 24/3 đã thông qua 11 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Tx. Đông Triều (giai đoạn 1) có tổng giá trị đầu tư gần 9.500 tỷ đồng.

Tuyến đường này dài 41,2km, gồm 10 làn, trong đó có 6 làn xe chạy tốc độ cao đi qua Tx. Quảng Yên, Tp. Uông Bí với Tx. Đông Triều. Tổng số vốn cho tuyến đường này là 9.436 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.525 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2022.

Việc triển khai Dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Tx. Đông Triều sẽ từng bước cụ thể hóa chủ trương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tạo kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển tiềm năng, lợi thế của các địa phương phía Tây của tỉnh cũng như Tp. Hạ Long.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh luôn ưu tiên nguồn lực thực hiện ba đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng, nội vùng theo quan điểm "Giao thông đi trước một bước", đổi mới phương thức huy động, khơi thông, kết nối nguồn lực "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển gắn với tái cơ cấu đầu tư công, làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả...

Quang Minh