Quảng Trị tạm cấp 114,4 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển

10/11/2016 21:32

Tỉnh Quảng Trị trích trên 114,4 tỷ đồng tạm cấp thực hiện bồi thương thiệt hại do sự cố môi trường biển...

quảng trị tạm cấp 114,4 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển

Ngày 10/11, tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định tạm cấp trên 114,4 tỷ đồng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích hơn 114,4 tỷ đồng tạm cấp cho các huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Cụ thể huyện Vĩnh Linh hơn 33 tỷ đồng và huyện Gio Linh hơn 81,4 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 10/11, Sở NN&PTNT Quảng Trị đã có Tờ trình gửi Sở Tài chính Quảng Trị thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg cho người dân bị ảnh hưởng tại các huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Duy Lợi