Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng năm 2022

30/06/2022 06:47

Năm 2022, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Năm 2021, hoàn thành vượt chỉ tiêu và cam kết

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chiều 29/6, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan cho biết, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, song nhờ nỗ lực vươn lên của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, công ty vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, doanh thu thuần của QCG đạt gần 1.050 tỷ đồng. Mặc dù giảm 43,79% so với năm 2020 song vẫn vượt mục tiêu đề ra, đạt 104,9% kế hoạch năm 2021.

quốc cường gia lai đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng năm 2022

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên 2022

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng dự kiến phát hành tối đa 27,5 triệu cổ phiếu, giá trị dự kiến theo mệnh giá là 275 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu; 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt gần 84 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch đề ra. Trong đó, lĩnh vực bất động sản đóng vai trò chủ đạo, chiếm 81% doanh thu và 68% lợi nhuận trước thuế. Tiếp đến, thủy điện giúp dòng tiền ổn định và mang lại lợi nhuận đáng kể, đóng góp 14% doanh thu và 31% lợi nhuận. Cao su và các lĩnh vực khác đóng góp 5% doanh thu và 1% lợi nhuận trước thuế.

Với kết quả này, QCG đã hoàn thành các chỉ tiêu và cam kết với các bên liên quan, đặc biệt là những cam kết với cổ đông và nhà đầu tư ngay cả khi có những diễn biến bất lợi kéo dài của thị trường do dịch bệnh, chính sách tín dụng bất động sản bị siết chặt, thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ.

Tính đến 31.12.2021, vốn chủ sở hữu QCG là 4.307 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với năm 2020, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tài sản là hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 7.640 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 2.177 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng năm 2022

Năm 2022, QCG cho rằng, bên cạnh những thách thức như dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình thế giới biến động khó lường; quy hoạch đô thị đang trong thời kỳ chuyển hóa; hệ thống pháp lý bất động sản thay đổi liên tục…, song vẫn có những cơ hội.

Theo đó, với quy mô dân số 100 triệu người, nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất cao. Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao khiến cầu nhà ở cho dân cư đô thị tiếp tục tăng. Mặt bằng giá bất động sản tại Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với khu vực. Công ty đang sở hữu những quỹ đất không nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành là lợi thế, tạo nguồn lực sẵn có để công ty phát triển đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai nhiệm kỳ 2022- 2027

Trong bối cảnh đó, QCG đặt mục tiêu doanh thu trước thuế cả năm 2022 là 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng.

“Chúng tôi đưa ra mục tiêu để thực hiện được chứ không tô hồng hay làm cho cổ đông vui”, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT QCG Lại Thế Hà cho biết, HĐQT sẽ tập trung tìm kiếm phát triển quỹ đất đồng bộ sự phát triển giao thông thuận lợi và các vị trí chiến lược của các địa phương để đón đầu quỹ đất khi còn giá thấp, tập trung hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược dài hạn của công ty.

Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tại Đại hội, các cổ đông thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TTr-QCG đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 31.12.2021.

Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, giá cổ phiếu phát hành là 11.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng, cao hơn giá cổ phiếu hiện chỉ gần 8.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán năm 2022 đã tác động lớn đến tâm lý của các cổ đông QCG cũng như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Hơn nữa, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; giá vật tư xây dựng, xăng dầu tăng mạnh làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Hệ thống pháp lý bất động sản thay đổi, chưa đồng bộ, nhiều bất cập nên các dự án chưa thể triển khai xây dựng, vì vậy nhu cầu vốn hiện nay chưa cấp thiết.

Phương Vy