Quốc hội đang bàn chuyện xây sân bay Long Thành

08:24, 12/11/2019

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Quốc hội đang bàn chuyện xây sân bay Long Thành 1
Phương án thiết kế nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Sáng nay (12/11), Quốc hi tho lun ti Hi trường v Báo cáo nghiên cu kh thi d án Cng hàng không quc tế Long Thành giai đon 1.

D kiến chiu 26/11, Quc hi s biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quan trọng quốc gia này.

Trước đó, chiều 24/10, B trưởng B GTVT Nguyn Văn Th, tha y quyn ca Th tướng Chính ph trình đã trình bày Báo cáo nghiên cu kh thi v d án Cng hàng không quc tế Long Thành giai đon 1 ti k hp th 8 Quc hi khóa XIV. Ngay sau đó, các ĐBQH làm vic ti t, cho ý kiến vào báo cáo này.

Mt trong nhng đim đáng chú ý nht trong báo cáo ca Chính phđề xut giao Tng công ty Cng hàng không VN (ACV) là nhà đầu tư - khai thác cng đầu tư, sau đó cho các cơ quan qun lý Nhà nước thuê li hng mc các công trình tr s cơ quan qun lý Nhà nước. ACV cũng s trc tiếp đầu tư bng vn ca doanh nghip các công trình thiết yếu ca cng hàng không.

Đối vi các công trình dch v, ACV được giao hp tác đầu tư, nhượng quyn đầu tư, khai thác hoc xã hi hóa đầu tư. Hình thc đầu tư theo quy định ca Lut Đầu tư. Riêng hng mc các công trình phc v qun lý bay, Tng công ty Qun lý bay VN (VATM) được giao trc tiếp đầu tư bng vn ca doanh nghip.

Phát biu trong phiên tho lun ti T ngay sau đó v d án này, B trưởng Nguyn Văn Th đã làm rõ hơn v đề xut trên. “Hin Chính ph mi ch giao ACV lp d án. V nguyên tc, sau khi d án được duyt s đến bước chn ai là người trin khai d án. Đây là d án xây dng cng hàng không mi nên theo quy định ca Lut Đấu thu, phi thc hin đấu thu để la chn nhà đầu tư thc hin d án. Ngoài ra, do đây là sân bay gn lin vi an ninh quc gia nên ch có th đấu thu trong nước”, B trưởng nói và thông tin thêm, theo Lut Đấu thu, sau khi phát hành h sơ mi thu, s cn thi gian cho doanh nghip nghiên cu, quyết định tham gia. Tiếp đó là khâu chm thu, công b trúng thu.

Cũng theo Lut Đấu thu, phi có t 3 doanh nghiệp mi m thu. Dưới 3 doanh nghip thì s phi xin Chính ph cơ chế m thu đặc bit trong trường hp đấu thu không thành công. Trong trường hp này, Chính ph có th cho đấu thu ln 2, nhưng nếu vn không đủ 3 doanh nghiệp thì vn phi xin m thu.

Đáng nói, ngoài ACV, khó có đơn v nào đủ điu kin v năng lc, kinh nghim, đáp ng các yêu cu v quc phòng an ninh và li ích quc gia đối vi mt Cảng hàng không quc tế ca ngõ, quan trng quc gia như Cảng hàng không quc tế Long Thành.

“Chúng ta t chc đấu thu, kh năng ln nht vn là ACV trúng thu nhưng s li chm hơn 1,5 năm. Khi đó, sm nht cũng phi ti năm 2022 thm chí năm 2023 mi có th khi công”, B trưởng nói và nhn mnh, ch có ch định thu mi có th khi công d án vào đầu 2021.

Phát biu ti phiên tho lun t, ông Vũ Hng Thanh, Ch nhim U ban Kinh tế - cơ quan chu trách nhim thm tra d án cho hay, trong s 4 vn đề Chính ph đề xut Quc hi xem xét quyết định (hình thc đầu tư, tăng din tích đất s dng trong giai đon 1 ca d án thêm gn 700 ha, vn đề 480ha đất dùng chung vi quc phòng, b sung 2 tuyến đường kết ni sân bay vi QL51 và cao tc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Du Giây), vn đề gây nhiu băn khoăn nht là đề xut Quc hi quyết định vic giao ACV đầu tư d án. C th, trong s 4 hng mc trin khai ti d án, có 3 hng mc được giao ACV, mt hng mc giao Tng công ty Qun lý bay (doanh nghiệp 100% vn Nhà nước).

“ACV có 95% vn Nhà nước, v nguyên tc vn là công ty c phn. Như vy, vic quyết định giao d án s thc hin theo Điu 22, Lut Đấu thu. Như thế thì thm quyn quyết định hoàn toàn thuc Chính ph. Vic Quc hi ch định thu cho mt doanh nghip c th thc hin mt d án đầu tư công, trước nay chưa tng có”, ông Thanh phân tích.

Mc dù vy, ông Thanh cũng khng định quan đim ng h. “Nếu xét v tin, có l không ít doanh nghip khác trong nước có nhiu hơn nhưng v kinh nghim qun lý, đầu tư lĩnh vc xây dng cng hàng không thì ACV chc chn chiếm ưu thế. Ý Th tướng khi đề xut Quc hi quyết định vic giao d án cho ACV là mong Quc hi đồng hành cùng Chính ph, cùng chu trách nhim vi Chính ph v quyết định này. Nếu không, 5 - 10 năm na, U ban Kim tra Trung ương li vào, xác định ch định thu như thế là sai thì không biết s làm sao. Đó là vn đề còn băn khoăn nhiu nht”, ông Thanh din gii.

Đề ngh các đại biu cân nhc, ng h, Ch nhim y ban Kinh tế nêu thc tế sân bay Tân Sơn Nht đã tc nghn hết c, nếu không đầu tư mt sân bay mi thì không còn hướng nào để thúc đẩy phát trin kinh tế giai đon tiếp theo ca đất nước, ca vùng kinh tế trng đim phía Nam.

T.Bình - An Na