Quốc hội nghe báo cáo về phòng chống tham nhũng

26/10/2020 06:13

Hôm nay (26/10), kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ hai và kỳ họp vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Quốc hội nghe báo cáo về phòng chống tham nhũng 1
Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường

Trong chương trình làm việc ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2020; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Vào ngày mai (27/10), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM. Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về nội dung này.

Kết thúc các nội dung trên, Quốc hội sẽ họp đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, bắt đầu từ ngày 2/11.

PV