Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

16/05/2020 16:28

Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bằng hình thức bỏ phiếu kín vào ngày 11/6 tới.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thông tin về việc chuẩn bị chương trình Kỳ họp 9, Quốc hội, khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội diễn ra trong khoảng 19 ngày.

Kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra làm 2 đợt. Đợt 1 của kỳ họp sẽ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến, diễn ra trong 9 ngày bắt đầu ngày 20/5 (khai mạc kỳ họp) và kết thúc sáng ngày 29/5. Đợt 2 tiến hành, Quốc hội họp 10 ngày bắt đầu ngày 8/6 và kết thúc ngày 19/6 (bế mạc kỳ họp).

Đáng chú ý, tại đợt 2 (họp tập trung), Quốc hội sẽ dành thời gian để tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, vào chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Vào sáng ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Trong ngày làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải (hiện là Trưởng Ban Dân nguyện) do được phân công nhận nhiệm vụ mới. Nhân sự thay thế vị trí của bà Hải sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ngay sau đó.

Trước đó, tại cuộc họp sáng 7/2, Bộ Chính trị đã phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải.

Phùng Đô