Quốc hội sẽ dành 12 ngày bàn về công tác nhân sự

09/03/2016 10:32

Dự kiến kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá XIII, Quốc hội sẽ dành 12 ngày để bàn về công tác nhân sự.

quốc hội sẽ dành 12 ngày bàn về công tác nhân sự
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp cuối của QH khoá 13 dự kiến dành 12 ngày cho công tác nhân sự Nhà nước

Sáng 9/3, Thường vụ Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII sắp diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về cơ bản, các công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII đã hoàn tất.

Về nội dung, Quốc hội kỳ này sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, từ 2016-2020; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đặc biệt, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp cuối cùng, Quốc hội sẽ dành thời gian 12 ngày để bàn về công tác nhân sự Nhà nước.

“Như vậy, dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày, trong đó Quốc hội làm việc 2,5 ngày/5 ngày thứ 7. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 16/4, sau khi kết thúc việc bàn về công tác nhân sự” – ông Phúc nói.

Hoài Vũ