Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em

10/06/2019 11:29

Với đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em- vấn đề đang được dư luận xã hội rất quan tâm.

Keyword đầu tiên có dấu
Sáng 10/6, Quốc hội đã thông qua chương trình giám sát việc thực thi phòng chống xâm hại trẻ em

Sáng 10/6, Quốc hội đã thông qua chương trình giám sát năm 2020, với 92,15% đại biểu bấm nút tán thành.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em". Kết quả giám sát cũng sẽ được báo cáo ngay tại kỳ họp thứ 9.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn nội dung theo đề xuất của Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, hiệu quả của chuyên đề và phù hợp với thời gian, nguồn lực của Quốc hội”, Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh phúc cho biết.

Trước ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi giám sát đối với thực thi chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em, ông Phúc cho biết: “Luật Trẻ em mới được ban hành tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực kể từ tháng 6/2017, nên các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục giao các cơ quan tăng cường giám sát, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các phiên giải trình để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em. Do vậy, Thường vụ xin được giữ như dự kiến".

Cũng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018…

Hoàng Ngân