Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển KT-XH 2017

07/11/2016 06:38

Tuần làm việc thứ tư bắt đầu từ hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Hôm nay (7/11), Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4

Hôm nay (7/11), Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4. Các dự án Luật được thảo luận tại Hội trường trong tuần này gồm dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương ; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Sau phần thảo luận, các Bộ trưởng đại diện cho cơ quan soạn thảo Luật sẽ giải trình làm rõ thêm ý kiến của ĐBQH.

Một số dự án Luật quan trọng được thảo luận tại tổ gồm Dự án Luật Thủy lợi; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quy hoạch; Luật Cảnh vệ; Luật Đường sắt (sửa đổi)… Ngoài ra, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020); Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hoài Vũ