Quý 1/2018, Hà Nội cấp GPLX quốc tế trực tuyến cấp độ 4

07/12/2017 12:02

Từ quý 1/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai cấp Giấy phép lái xe quốc tế trực tuyến cấp độ 4.

quý 1/2018, hà nội cấp gplx quốc tế trực tuyến cấp độ 4

Từ quý 1/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Tin từ Sở GTVT Hà Nội, bắt đầu từ quý 1/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế. 

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc làm này nhằm thực hiện mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân. Hiện Sở GTVT Hà Nội đang lên kế hoạch phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam đào tạo, tập huấn và chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế áp dụng tại Sở GTVT Hà Nội trên nền tảng hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của địa phương. 

Sở GTVT Hà Nội sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank), Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp nhận, đào tạo chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế, thực hiện các nội dung liên quan đến thanh toán trực tuyến, chuyển phát kết quả giấy phép lái xe đến địa chỉ của người dân. Việc rà soát, đánh giá lại hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, đề xuất bổ sung trang thiết bị để thực hiện tiếp nhận phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao phần mềm và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế áp dụng cho 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nội là cấp Giấy phép lái xe quốc tế và cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 16 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội do phòng Quản lý Phương tiện và Người lái được giao quản lý trực tiếp tiếp nhận và sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính về cấp, đổi Giấy phép lái xe quốc tế.

Lê Tươi