Quy chuẩn mới, khi nào các phương tiện được ưu tiên?

06/06/2020 09:54

Biển số 401 được đặt để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Quy chuẩn mới, khi nào các phương tiện được ưu tiên? 1
Biển 401 và biển 402

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:41/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 tới đây có quy định loại biển báo ưu tiên mà lái xe cần biết.

Theo đó, biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

Theo đại diện Vụ ATGT (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, trên đoạn đường này, phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Nếu ở nhỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc chạy xe ưu tiên hết tác dụng (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Phía dưới biển số 401 phải đặt biển số 506a "Hướng đường ưu tiên". Nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng. Chỉ sau khi đặt biển số 401 thì ở những điểm giao nhau mới được đặt biển số 207 "Giao nhau với đường không ưu tiên". Trên các đường không ưu tiên, ở những điểm giao nhau phải đặt biển số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên" hoặc biển sô 122 "Dừng lại", bên dưới có đặt biển số 506b "Hướng đường ưu tiên".

Để thông báo "Hết đoạn đường ưu tiên" sẽ có biển số 402.

Hải Nam