Quy định “Đèn và dấu hiệu” tránh đâm va tàu, thuyền trên biển

17/06/2017 14:17

Đa số các vụ tai nạn đâm va tàu, thuyền xảy ra vào lúc trời tối và do lỗi chủ quan của chủ tàu.

quy định “Đèn và dấu hiệu” tránh đâm va tàu, thuyền trên biển

Quy định “Đèn và dấu hiệu” tránh đâm va tàu, thuyền trên biển

Cần nắm rõ quy định của Bộ GTVT

Thời gian qua, số vụ đâm va tàu cá và tàu vận tải trên biển gia tăng. Điều này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời cũng gây tâm lý hoang mang, lo sợ đối với bà con ngư dân khi hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.

Các vụ tai nạn đâm va đa số xảy ra vào thời điểm trời tối, trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước - 5h hôm sau khi các tàu cá neo nghỉ, không có người canh trực, cũng không có đèn báo hiệu, nên thường gây thiệt hại lớn về người và tài sản của tàu cá. Các vụ đâm va kể trên đa phần đều do lỗi chủ quan của chủ tàu hoặc chủ tàu không biết về các quy tắc hàng hải như quy ước về mở đèn và vị trí đặt đèn, nên hậu quả là các tàu biển khác không nhận biết để kịp thời tránh. 

Theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về áp dụng Quy tắc Quốc tế phòng ngừa đâm va tàu, thuyền trên biển, trong đó có quy định về “Đèn và Dấu hiệu” đối với tàu, thuyền đánh cá như sau: Đối với tàu thuyền đang đánh cá bằng lưới vét hoặc một dụng cụ đánh cá khác kéo lê chìm dưới nước phải trưng: Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía đặt trên một đường thẳng đứng (đèn  trên màu xanh  lục, đèn dưới màu trắng); Hoặc một dấu hiệu gồm hai hình nón châu đỉnh chóp vào nhau, cái nọ đặt cách cái kia trên một đường thẳng đứng và một đèn cột đặt cao hơn ở phía sau đèn có màu xanh lục chiếu sáng khắp bốn phía.

Đối với tàu thuyền có chiều dài dưới 50m không nhất thiết phải trưng đèn này, nhưng nếu trưng cũng được. Khi tàu thuyền còn trớn thì ngoài những đèn quy định còn phải trưng các đèn mạn và đèn lái.

Đối với tàu, thuyền đang đánh cá bằng lưới vét có chiều dài từ 20m trở lên, dù sử dụng hay không sử dụng dụng cụ đánh cá chìm dưới đáy hoặc dụng cụ đánh cá voi,  khi thả lưới mang hai đèn trắng đặt trên dưới theo chiều thẳng đứng; Khi kéo lưới mang đèn trắng trên, đèn đỏ dưới theo chiều thẳng đứng; Khi lưới bị vướng mắc vào chướng ngại vật mang hai đèn đỏ đặt trên dưới theo chiều thẳng đứng.

Đối với mỗi tàu, thuyền đang rà kéo lưới đôi có chiều dài từ 20m trở lên phải rọi đèn pha về phía trước và hướng về tàu, thuyền kia đang cùng rà kéo lưới đôi với mình (ban đêm).

Đối với tàu, thuyền đang đánh cá mà dụng cụ đánh cá không phải là lưới vét hoặc một dụng cụ đánh cá kéo lê chìm dưới nước phải trưng: Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía đặt trên một đường thẳng đứng, đèn trên màu đỏ, đèn dưới màu trắng hoặc một dấu hiệu gồm hai hình nón châu đỉnh chóp vào nhau, cái nọ đặt cách cái kia trên một đường thẳng đứng; Nếu dụng cụ đánh cá trải trên biển cách xa tàu thuyền trên 150m theo mặt phẳng ngang thì phải trưng một đèn trắng chiếu sáng khắp bốn phía hoặc treo một dấu hiệu hình nón đỉnh chóp lên trên đặt ở phía có dụng cụ đánh cá; Khi tàu, thuyền còn trớn thì ngoài những đèn quy định tại khoản này còn phải trưng các đèn mạn và đèn lái.

Đối với tàu thuyền đang đánh cá bằng lưới nổi có thể trưng hai đèn vàng đặt trên dưới theo chiều thẳng đứng. Những đèn này mỗi giây phải luân phiên nhau chớp, khoảng thời gian sáng tối bằng nhau và có thể chỉ mang những đèn kể trên khi tàu thuyền di chuyển khó khăn do các dụng cụ đánh cá gây nên.

Lưu ý, tầm nhìn xa của đèn

Đối với tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên nhưng nhỏ hơn 50m: Đèn cột có tầm nhìn xa 5 hải lý, nếu chiều dài của tàu thuyền nhỏ hơn 20m thì 3 hải lý; Đèn mạn 2 hải lý; Đèn lái 2 hải lý; Đèn lai dắt 2 hải lý; Đèn trắng, đỏ, xanh lục hoặc đèn vàng chiếu sáng khắp 4 phía 2 hải lý.

 Đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m: Đèn cột 2 hải lý; Đèn lai dắt 2 hải lý; Đèn trắng, đỏ, xanh lục hoặc đèn vàng chiếu sang khắp 4 phía 2 hải lý;

Đối với các tàu cá loại nhỏ khó phát hiện: Đèn trắng chiếu sáng khắp 4 phía 3 hải lý.

Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho những chuyến ra khơi dài ngày, ngư dân cần chú ý thực hiện đúng những quy định về “Đèn và dấu hiệu” đối với tàu thuyền đánh cá.

PV