Quy định điện lực, viễn thông trả tiền sử dụng cầu, đường từ 2013

10/01/2017 10:24

Ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư đã có cuộc trao đổi với Báo Giao thông...

quy định điện lực, viễn thông trả tiền sử dụng cầu, đường từ 2013

Ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư

Dư luận xã hội và người dân đang rất quan tâm đến việc thu phí sử dụng hạ tầng đường bộ đối với các nhà cung cấp dịch vụ như điện lực, viễn thông... để tăng nguồn lực cho Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư. Ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư đã có cuộc trao đổi với Báo Giao thông để làm rõ hơn về vấn đề này.

Quỹ mới đáp ứng gần 50% nhu cầu bảo trì

Hiện nay, Quỹ Bảo trì đường bộ thu từ những nguồn nào và đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu, thưa ông?

Điều 49, Luật GTĐB 2008 quy định: Quỹ Bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn gồm: Ngân sách Nhà nước phân bổ hàng năm; Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Sau gần 5 năm thực hiện, Quỹ Bảo trì đường bộ mới chỉ có hai nguồn thu chính là nguồn thu phí sử dụng đường bộ và nguồn ngân sách Nhà nước cấp bổ sung hàng năm. Mặc dù số thu phí sử dụng đường bộ và nguồn ngân sách Nhà nước cấp tăng đều hàng năm, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bảo trì hệ thống giao thông đường bộ. Thực tế, nguồn vốn của Quỹ năm 2016 mới đáp ứng được 48% so với nhu cầu bảo trì hệ thống đường bộ do T.Ư quản lý.

Tại phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý Quỹ vừa qua, Hội đồng Quỹ đã thống nhất giao cho Văn phòng Quỹ trong năm 2017 nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thông qua hành lang pháp lý nhằm tạo thêm nguồn thu cho Quỹ, đáp ứng nhu cầu bảo trì hệ thống đường bộ, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện để phát triển KT-XH. Trước mắt, có thể tạo thêm nguồn thu từ cho thuê hạ tầng GTĐB; Vay vốn của các tổ chức tín dụng để bảo trì và trả sau, xã hội hóa công tác bảo trì đường bộ...

Đường dây cáp (điện lực, chiếu sáng, thông tin liên lạc), đường ống (cấp thoát nước, nhiên liệu)... lâu nay vẫn sử dụng “chùa” trên đường, vậy tại sao chưa thu phí hoặc cho thuê với các đối tượng này?

"Việc các tổ chức và cá nhân này phải bỏ ra một phần lợi nhuận để chi trả cho việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ nhằm mục đích kinh doanh là điều tất yếu và là thực tế khách quan. Nguồn thu này nếu được thực hiện thu đúng, thu đủ sẽ góp phần không nhỏ làm tăng nguồn lực của quỹ dành cho bảo trì hệ thống đường bộ nói chung”.

Ông Lê Hoàng Minh
Chánh văn phòng
Quỹ Bảo trì đường bộ

Theo quy định tại Điều 42, Nghị định số 10 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTĐB đã quy định rõ: Việc cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ được áp dụng đối với tài sản hạ tầng đường bộ đã được xây dựng gồm: Bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ; Các công trình hạ tầng kỹ thuật là đường dây, cáp (điện lực, chiếu sáng, thông tin liên lạc), đường ống (cấp nước, thoát nước, cấp nhiên liệu) và các công trình khác lắp đặt vào đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể (theo quy định cơ quan hướng dẫn là Bộ Tài chính) về hình thức thực hiện, cách tính toán mức giá cho thuê để thực hiện đấu thầu...

Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Hội đồng Quỹ, Văn phòng Quỹ sẽ nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư hướng dẫn về nội dung này, tạo hành lang pháp lý cho việc tạo thêm nguồn hợp pháp cho Quỹ nhằm tạo đủ nguồn cho bảo trì đường bộ và giảm dần nguồn ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ cho Quỹ.

quy định điện lực, viễn thông trả tiền sử dụng cầu, đường từ 2013
Hệ thống cáp viễn thông chằng chịt chạy ngầm dưới lòng đường (Chụp tại đường Khâm Thiên, Hà Nội) - Ảnh: Tạ Tôn

Nguồn thu không nhỏ

Tới đây, việc thu phí các đối tượng này sẽ được thực hiện thế nào, cần phải làm gì để thu được phí của các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng đường bộ, thưa ông?

Trên suốt chiều dài hệ thống đường bộ (khoảng trên 295.046km), có rất nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật là đường dây, cáp, đường ống và các công trình khác lắp đặt trong phạm vi kết cấu GTĐB do các cá nhân và tổ chức thực hiện. Các tổ chức và cá nhân nói trên sử dụng các công trình nằm trên hệ thống kết cấu đường bộ đều nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận, nhưng chưa phải trả tiền thuê sử dụng hệ thống kết cấu đường bộ.

Hiện, Chính phủ đã cho phép thực hiện hình thức cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ, đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hành chính về cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ (mục 9, Điều 42 Nghị định số 10/2013), do vậy để có thể thực hiện được yêu cầu này, Văn phòng Quỹ sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và có đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các quy định có liên quan.

Dự kiến kinh phí thu được sẽ là bao nhiêu và sẽ đáp ứng thế nào đối với công tác bảo trì đường bộ?

Văn phòng Quỹ đang trong giai đoạn nghiên cứu nên chưa có tính toán cụ thể nguồn thu từ cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ là bao nhiêu. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định đây là nguồn thu không nhỏ, Văn phòng Quỹ sẽ sớm có báo cáo chi tiết với Hội đồng Quỹ.

Cảm ơn ông!

Trần Duy (Thực hiện)