Quy định mới về chợ, trung tâm thương mại có tăng giấy phép con?

13/06/2018 06:22

Bộ Công thương đang hoàn thiện quy định mới về chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

quy định mới về chợ, trung tâm thương mại có tăng giấy phép con?

Bộ Công thương đang hoàn thiện quy định mới về chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… (Ảnh minh họa)

Bộ Công thương ngày 12/6 cho biết đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định về hạ tầng thương mại, trong đó bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi và các hoạt động kinh doanh có liên quan, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo một số ý kiến, một số quy định dự kiến tại Dự thảo Nghị định được thiết kế theo hướng thêm nhiều ràng buộc một số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, có ý kiến lo ngại một số quy định không rõ mục tiêu quản lý nhà nước và có nguy cơ biến tướng thành điều kiện kinh doanh bất hợp lý.

Tuy nhiên, theo khẳng định của Bộ Công thương, dự thảo Nghị định sẽ không làm phát sinh các giấy phép con, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà nhằm tạo hành lang pháp lý theo hướng xóa bỏ rào cản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Bộ Công thương cũng khẳng định, quy định mới cũng sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành đối với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại hiện nay, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc phát triển và quản lý hạ tầng thương mại; bảo đảm hàng hóa lưu thông có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng…

Bộ Công thương đang tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan, gửi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công thương đã xem xét tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

“Đây là bước đầu tiên để lấy ý kiến trước khi Bộ Công thương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại. Bộ Công thương hoan nghênh mọi ý kiến góp ý, bổ sung đối với đề nghị xây dựng Nghị định”, Bộ cũng khẳng định và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

C.Sơn