Quy định về đổi bằng tàu cá sang phương tiện thủy có gì mới?

03/11/2019 11:34

Từ 1/1/2020, bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá được chuyển đổi sang bằng phương tiện thủy...

Quy định về đổi bằng tàu cá sang phương tiện thủy có gì mới? 1
Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền pháp Luật Giao thông đường thủy và tặng phao cứu sinh cho ngư dân tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh tư liệu

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, theo quy định tại Thông tư số 40/2019 của Bộ GTVT (có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định việc thi, kiểm tra, cp, cấp lại, chuyển đi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chun môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa), người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá được chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng tương ứng. Tuy nhiên, để đổi bằng cần có thời gian nhất định làn nghề và hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thi đạt yêu cầu theo chương trình bồi dưỡng nghề đường thủy.

Cụ thể, người có văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyn trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I đủ 18 tháng trở lên được đổi sang nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy hạng Nhì. Tuy nhiên, điều kiện để đổi là phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề tương ứng với thuyền trưởng, máy trưng hạng nhì và thi đạt yêu cầu.

Người có bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng II, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thực tế theo hạng bằng từ đ 18 tháng trlên, sau khi học, thi đạt yêu cầu bồi dưỡng các môn tương ứng thuyền trưởng, máy trưởng hạng II được đổi sang bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy hạng ba.

Tương tự, cũng với các điều kiện trên, người có bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng III được đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thủy hạng tư; máy trưởng hạng ba.

Đối với thủy thủ, thợ máy tàu cá, sau khi học bồi dưỡng chương trình đào tạo nghề tương ứng và đạt yêu cầu kiểm tra được đổi sang chứng chỉ tương đương của lĩnh vực đường thủy để làm việc trên phương tiện thủy.

Trường hợp người có bằng thuyền trưởng tàu cá từ hạng III trở lên nhưng quá tuổi lao động theo quy định của luật lao động, có đủ sức khỏe, sau khi học bồi dưỡng chương trình đạo nghề đường thủy hạng bằng tương ứng và đạt yêu cầu kiểm tra, được đổi sang chứng chỉ lái phương tiện thủy không hoạt động kinh doanh vận tải.

Đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, tùy theo loại bằng, chứng chỉ, cơ quan cấp bằng chuyển đổi là Cục Đường thủy nội địa VN hoặc Sở GTVT các địa phương.

Huy Lộc