Quy trình thủ tục kéo dài, hàng hóa ùn ứ tại cảng Vũng Áng

15/05/2014 13:34

Cục Hàng hải VN vừa tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải và xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Cục Hàng hải VN vừa tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải và xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, tại bến cảng Vũng Áng đang xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa, tàu phải chờ cầu để bốc, xếp hàng do lượng tàu đến cảng nhiều hơn trước. 

TIN LIÊN QUAN


 

quy trình thủ tục kéo dài, hàng hóa ùn ứ tại cảng vũng Áng
Tàu vào "ăn hàng" tại cảng Vũng Áng

Nguyên nhân ùn ứ, theo đánh giá của Cục Hàng hải VN là do các bên liên quan chậm trễ trong việc chủ động làm các thủ tục giải phóng hàng, cũng như tăng cường bố trí làm việc 24/24h để nhận hàng. Đặc biệt, tại bến cảng Xuân Hải, doanh nghiệp cảng báo cáo lượng hàng hóa và tàu đến cảng tăng rất nhanh do hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển thay thế cho đường bộ đã được phát huy đối với các tuyến ngắn khoảng 200 - 300km.

T.B