Quyền Giám đốc PMU6 vừa được Bộ GTVT bổ nhiệm là ai?

31/05/2021 11:56

Bộ GTVT vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Hải giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA 6 (PMU6) và giao làm quyền Giám đốc đơn vị này.

Quyền Giám đốc PMU6 vừa được Bộ GTVT bổ nhiệm là ai? 1

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Hải được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Phó giám đốc và giao làm quyền Giám đốc PMU6

Theo Quyết định 929 ngày 27/5/2021 của Bộ GTVT, ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban QLDA 4 (Tổng cục Đường bộ VN) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA 6 và giao làm quyền Giám đốc Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) kể từ ngày 1/6/2021 cho đến khi có quyết định khác.

Ông Trần Hữu Hải sinh ngày 27/12/1968, là thạc sỹ kinh tế, kỹ sư cầu đường. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc và giao làm quyền Giám đốc Ban QLDA6, ông Trần Hữu Hải từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA 4 (từ 2007 - 2012), Giám đốc Ban QLDA 4 (từ 2012 - 2021).

Trước đó, ngày 24/5/2021, Bộ GTVT ban hành Quyết định 915 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6/2021 đối với ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Ban QLDA 6.

Đình Quang