Quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ

21/02/2018 16:48

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu siết chặt kỷ cương hành chính, loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.

quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh mục tiêu siết chặt kỷ cương hành chính, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ

Sáng 21/2, trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã nói chuyện thân mật với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP.

Điểm lại những thành tựu và thách thức mà đất nước ta trải qua trong năm 2017, Phó Thủ tướng cũng nhắc lại, năm 2017 là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch bộ máy Nhà nước với nhiều vụ án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh. Những kết quả toàn diện nhiều mặt này đang từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, trong kết quả nổi bật của cả nước năm 2017 có công sức đóng góp quan trọng của VPCP, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh VPCP đã có nhiều cố gắng trong tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh năm 2018, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Phó Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, Chính phủ cũng đã đề ra phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

“Nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, chúng ta quyết tâm cùng nhau siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ tận tuỵ, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm ngay. Những cán bộ nào lơ là công vụ, năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm cần thay thế. Hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra các giải pháp tốt, tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới, sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả cao nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, để thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2018, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, cả hệ thống phải chuyển động, đổi mới tư duy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành động quyết liệt ngay từ ngày đầu năm mới. Vì vậy, rất cần sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó VPCP phải là cơ quan gương mẫu, tiên phong nỗ lực làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hoài Vũ