Ra mắt cuốn "60 năm TNXP Điện Biên Phủ anh hùng"

05/05/2014 17:02

Ấn phẩm "60 năm Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ anh hùng" như để tri ân các chiến sĩ TNXP giao thông vận tải, những người đã chiến đấu, hy sinh để dành cuộc sống cho hôm nay và mai sau.