Ra mắt cuốn sách về thờ Mẫu

04/12/2017 10:11

Cuốn sách luận giải về hệ thống thần điện - các vị thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ...

ra mắt cuốn sách về thờ mẫu

Ra mắt cuốn sách Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực

Sách được thực hiện bởi nhóm tác giả gồm nhiều nhà nghiên cứu, nhiều đồng đền, thanh đồng, cung văn như đồng đền Lưu Ngọc Đức - trụ trì Lảnh Giang Vọng Từ, Đông Hương Linh Từ, Thủy Trung Tiên Từ; đồng đền Nguyễn Tất Kim Hùng - trụ trì Nguyên Khiết Linh Từ; thanh đồng Lê Bá Linh - thủ nhang Nguyên Khiết Linh Từ... Nhiều người trong số họ đã kỳ công nghiên cứu với mong mỏi góp phần bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng cho các thế hệ kế tục.

Sách gồm 3 phần: Chốn linh thiêng, Thiêng nơi cõi thực, Về nơi cửa thánh. “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực” luận giải khá tường minh về hệ thống thần điện - các vị thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, kèm chỉ dẫn chi tiết về các đền, phủ quan trọng. Đồng thời, còn có những thông tin cơ bản về các nghi lễ thực hành tín ngưỡng vốn đang có nhiều biểu hiện bị mai một hoặc bị biến dạng.

Hồ An