Rà soát toàn bộ báo cáo khả thi CHK Quốc tế Long Thành

24/08/2017 17:24

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đền bù, hỗ trợ tái định cư CHK Long Thành đang được rà soát kỹ lưỡng.

rà soát toàn bộ báo cáo khả thi chk quốc tế long thành

Phối cảnh CHK Quốc tế Long Thành sau khi hoàn thành.

Ngày 24/8, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn dự án tiếp tục họp bàn rà soát về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án CHK Quốc tế Long Thành.

Ông Nguyễn Đồng Thanh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện tại, báo cáo FS dự án thành phần GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã cơ bản hoàn thành gồm: 13 chương và phụ lục đính kèm với gần 200 trang (khổ A4). Trong đó, nêu chi tiết nội dung liên quan về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ thi công dự án CHK Quốc tế Long Thành. Đến nay, các cơ quan đơn vị và cá nhân đã có góp ý phản hồi, Sở Tài nguyên Môi trường và Công ty ADCC (đơn vị tư vấn) đang kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa một số nội dung trước khi có báo cáo chính thức trình UBND tỉnh xem xét thông qua trình Quốc hội.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nội dung trọng tâm của báo cáo FS bao gồm diện tích xây dựng CHK và các công trình phụ trợ, diện tích xây dựng 2 khu tái định cư, nghĩa trang. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 24.000 tỷ đồng (ngày 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai CHK Quốc tế Long Thành là 23.000 tỷ đồng). Nguyên nhân chi phí bị “đội lên” so với tổng mức đầu tư tại hồ sơ trình Quốc hội tháng 5/2017 là do phát sinh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông, tăng chi phí đào tạo nghề, khu tái định cư…

rà soát toàn bộ báo cáo khả thi chk quốc tế long thành

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiểm tra thực địa dự án CHK Quốc tế Long Thành chiều 31/7.

Sau khi các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai công tác lập FS ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng thời gian còn lại không nhiều nên Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan phải rà soát lại toàn bộ báo cáo nghiên cứu khả thi để có con số chính xác.

Chẳng hạn như cần tính toán lại việc xây dựng các trường học nếu xây dựng 6-7 trường học thì dựa theo tiêu chí nào, số học sinh độ tuổi đi học là bao nhiêu!? Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, chợ thì công trình nào cần thiết đưa vào báo cáo… tránh tình trạng xây dựng dàn trải.

Theo ông Vĩnh báo cáo FS phải bám sát và đảm bảo các tiêu chí người dân khi giải tỏa phải có cuộc sống ổn định sau tái định cư. Hiện nay, tổng mức đầu tư dự án đền bù, hỗ trợ, tái định cư vẫn chưa chốt nên các Sở, ngành phải tiếp tục ngồi lại cùng nhau rà soát lại để sang tuần Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

“Chi phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư dự án phải được rà lại và sẽ có sự thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để trình Quốc hội xem xét thông qua”, ông Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Vĩnh Phú