Sách giáo khoa lại phải "đổi mới" từ năm học 2018-2019

11/04/2015 13:17

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa lại phải
Sẽ áp dụng đại trà SGK mới từ năm học 2018-2019

Theo đó, chương trình, SGK mới sẽ được áp dụng đại trà từ năm học 2018 - 2019. Theo Đề án, chương trình mới, SGK mới được xây dụng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất và năng lực, chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống… Học sinh được xác định là trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh, tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò và giữa các thầy giáo, cô giáo.

Chương trình, SGK mới được xây dựng, biên soạn theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên.

Cụ thể, ở các lớp dưới thực hiện lồng ghép, kết hợp những nội dung liên quan với nhau ở mức độ hợp lý để tạo thành các môn học tích hợp, giảm số môn học, tránh chồng chéo nội dung và những kiến thức không hoặc chưa cần thiết với học sinh. Ở cấp trung học phổ thông, ngoài các môn bắt buộc chung còn có các môn, chuyên đề cho học sinh tự chọn để thực hiện phân hóa.

Bên cạnh đó, chương trình, SGK mới cũng phải góp phần tạo động lực đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. 

Lộ trình thực hiện đề án được chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn I, từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2016. Đây là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện thực hiện với các hoạt động như tổ chức thông tin tuyên truyền, xây dựng và phê duyệt các đề án liên quan, thành lập ban chỉ đạo đổi mới chương trình-SGK, tập huấn và bồi dưỡng người tham gia biên soạn, xây dựng cơ chế chính sách liên quan…

Giai đoạn II, từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2018. Nhiệm vụ của giai đoạn này là tổ chức biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành được ít nhất một bộ SGK mới của các lớp đầu cấp là lớp 1, lớp 6 và lớp 10. 

Cùng với việc biên soạn sách là biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình và SGK mới với các lớp đầu cấp; biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương.

Giai đoạn III, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2023. Cụ thể, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Vì thế, trong giai đoạn này sẽ phải biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành SGK mới của các lớp còn lại. 

Đồng bộ với việc ban hành sách là công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, SGK mới đối với các giáo viên còn lại.

Đề án được phê duyệt nêu rõ hai nguồn kinh phí để thực hiện đổi mới chương trình, SGK là kinh phí nhà nước và kinh phí huy động bên ngoài.

Trong đó, nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này phục vụ việc xây dựng, thử nghiệm, thẩm chương trình; biên soạn và thử nghiệm một bộ SGK do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện (trong đó có SGK song ngữ tiếng Việt – tiếng một số dân tộc ít người đối với một số môn học ở cấp tiểu học).

Ngân sách nhà nước cũng chi việc tập buấn, bồi dưỡng đội ngũ xây dựng chương trình, bồi dưỡng giáo viên và cung cấp SGK cho các trường miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật.

Bên cạnh chi từ nhà nước còn có kinh phí huy động của các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân để biên soạn các SGK ngoài bộ sách do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn.