Sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất ở Bình Định

23/05/2019 16:50

Kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất ở Bình Định cho thấy, từ doanh nghiệp, đến sở, ban, ngành và chính quyền tỉnh Bình Định đều có lỗi.

Sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất ở Bình Định 1
Việc quản lý, sử dụng quỹ đất tại Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn xảy ra nhiều vi phạm trong giai đoạn 2011-2017

Ngày 23/5, thông tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thấy tình trạng quản lý, sử dụng đất vi phạm quy định nhà nước xảy ra tại nhiều doanh nghiệp.

Theo KTNN, để xảy ra những tồn tại, vi phạm này không chỉ có nguyên nhân chủ quan từ phía các đơn vị doanh nghiệp, mà còn có sự buông lỏng quản lý, giám sát, thiếu trách nhiệm từ chính quyền UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan ban ngành, chính quyền các địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai.

Sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất ở Bình Định 2
Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn chưa được giao đất, ký hợp đồng thuê đất, thế nhưng công ty này đã sử dụng thửa đất và đã tự ý đầu tư tài sản trên thửa đất.

Báo cáo KTNN cho thấy, trong 16 doanh nghiệp cổ phần hóa, quản lý, sử dụng đất thì chỉ có 12/16 doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẳm quyền phê duyệt; còn 4 doanh nghiệp không xây dựng phương án sử dụng đất là không đúng quy định. Có 3 doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng phương án đối với 55 thửa đất (341.749,15m2) sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất là không đúng quy định.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình xây dựng phương án sử dụng đất đối với thửa đất tại số 2 Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (14,680m2), nhưng chia thành 5 khu chức năng khi chưa có phê duyệt quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác phê duyệt phương án sử dụng đất cổ phần hóa còn nhiều vấn đề tồn tại, như: Phê duyệt phương án với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất của 55 thửa đất (có diện tích 341.749,15m2) sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh không đúng quy định.

Việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đối với thửa đất (14.680m2) thành 5 khu chức năng, nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền.

Sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất ở Bình Định 3
Dù chưa được giao đất Xưởng cơ khí, nhà để xe, kho bãi vật liệu, nhưng Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn vẫn được hơn 3,4 tỷ đồng (500m2 đất) từ ngân sách nhà nước khi tỉnh Bình Định thu hồi đất

Trong giai đoạn 2011-2017, có 16/18 doanh nghiệp cổ phần hóa được giao quản lý, sử dụng 107 thửa đất, với tổng diện tích 8.026.43l,16m2. Trong đó, có 14 thửa đất, diện tích 102.024,5m2 UBND tỉnh Bình Định chưa ban hành quyết định giao đất, thuê đất.

Trong đó, có 1 thửa đất (5.000m2) của Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định giới thiệu địa điểm để chuẩn bị đầu tư xây dựng Xưởng cơ khí, nhà để xe, kho bãi vật liệu và UBND thành phố Quy Nhơn có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 công trình.

Sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất ở Bình Định 4
Công ty CP Dược trang thiết bị y tế Bình Định được phê duyệt phương án sử dụng đất cho thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng sau cổ phần hóa lại sử dụng sai quy định.

Tuy nhiên, Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn chưa được giao đất, ký hợp đồng thuê đất, thế nhưng công ty này đã sử dụng thửa đất và đã tự ý đầu tư tài sản trên thửa đất. Cho nên, khi UBND tỉnh Bình Định có văn bản thu hồi chủ trương giao đất, UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với tài sản trên đất và đã sử dụng ngân sách nhà nước chi trả hơn 3,4 tỷ đồng cho Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn là chưa có căn cứ.

Có 7 thửa đất (diện tích 1.527,4m2) của Công ty CP Dược trang thiết bị y tế Bình Định được phê duyệt phương án sử dụng đất cho thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng sau cổ phần hóa, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất là chưa đúng quy định.

Trong đó, thửa đất (500m2) làm Văn phòng chi nhánh và quầy thuốc tại thị trấn Phù Mỹ được UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất trước cổ phần hóa, nhưng Sở TN&MT chưa ký hợp đồng thuê đất.

Đại Khải