Sân bay Biên Hòa cần 250 triệu USD để tẩy độc dioxin

21/10/2014 19:23

Qua khảo sát, tại các khu vực sân bay Biên Hòa, khối lượng đất ô nhiễm bị ảnh hưởng lên đến 250.000 m3, cần ít nhất 250 triệu USD mới tẩy độc được toàn bộ khối lượng đất bị ô nhiễm.

Khu vực sân bay Biên Hòa vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc dioxin.
Khu vực sân bay Biên Hòa vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc dioxin.

Qua khảo sát tại các khu vực sân bay Biên Hòa, khối lượng đất ô nhiễm bị ảnh hưởng lên đến 250.000 m3 với nồng độ dioxin từ 1.000 ppt đến 1.000.000 ppt. Để xử lý triệt để cần ít nhất 250 triệu USD mới tẩy độc được toàn bộ khối lượng đất bị ô nhiễm trên.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo 33, trong chiến tranh giai đoạn từ tháng 12/1969 đến tháng 3/1970, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra bốn vụ tràn chất độc hóa học từ các bể chứa. Cụ thể là hai vụ tràn chất Trắng với khối lượng 2.500 lít; hai vụ tràn chất Da cam với khối lượng 25.000 lít. Vì vậy, sân bay Biên Hòa đã được UNDP đánh giá là vùng ô nhiễm có nồng độ dioxin cao.

Theo các nhà khoa học, biện pháp giải quyết trong thời gian tới là tiếp tục cô lập các khu vực ô nhiễm xung quanh sân bay Biên Hòa nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của dioxin ra các khu vực khác.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 33 sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến để lựa chọn phương pháp xử lý chất độc hóa học phù hợp nhất tại Sân bay Biên Hòa và các vùng lân cận được xác định bị ảnh hưởng dioxin.

Vĩnh Phú