Sáng nay (11/12), Đoàn công tác Quốc hội đi khảo sát CHK Long Thành

11/12/2014 07:15

Sau khi đi khảo sát thực tế tại địa điểm dự kiến xây dựng CHK quốc tế Long Thành. Đoàn công tác sẽ làm việc với tỉnh Đồng Nai về các vấn đề liên quan đến dự án.

Theo đó sáng ngày 11/12, Đoàn sẽ khảo sát tại vị trí quy hoạch xây dựng địa điểm xây dựng CHK quốc tế Long Thành và khảo sát địa điểm xây dựng các khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, khu tái định cư Bình Sơn thuộc huyện Long Thành. Đoàn công tác quốc hội tiếp tục đi khảo sát thực tế sân bay Biên Hòa.

Chiều cùng ngày đoàn sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, nghe báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng 5.000 ha đất dự kiến xây dựng CHK quốc tế Long Thành, dự kiến các phương án bồi thường, GPMB.

Công tác hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong phạm vi dự án những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của địa phương.

Vĩnh Phú