Sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh cần những giấy tờ gì?

16/11/2016 14:55

Hướng dẫn quy trình, thủ tục sang tên đổi chủ xe máy trong cùng tỉnh

Sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh cần những giấy tờ gì? 1

Đăng ký sang tên xe máy trong cùng tỉnh cần những giấy tờ gì?

Qui trình, thủ tục sang tên, đổi chủ xe máy để tránh bị phạt từ 1/1/2017 cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông từ 1/1/2017 CSGT sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự khi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được Điều chuyển, được thừa kế tài sản.

Mới đây, Cục CSGT vừa có chỉ đạo CSGT các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục sang tên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đã chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng giấy tờ không đầy đủ hoặc chưa có giấy tờ.

Theo đó, đăng ký sang tên xe máy trong cùng tỉnh theo Khoản 1, điều 24 thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về Đăng ký xe cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ.

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Xem thêm video tư vấn luật - Thủ tục sang tên đổi chủ xe đã qua sử dụng:

 Nguồn video: VOV

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Thạch Thảo