Sắp điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

15/11/2017 07:00

Theo thông tin từ Bộ Công thương về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu...

sắp điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Sắp điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Công thương về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc như hiện nay. Tuy nhiên, việc đưa ra dự thảo là bước chuẩn bị cho sự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Khi có giá bán lẻ điện bình quân thì sẽ có giá bán lẻ điện áp dụng cho từng bậc thang theo tỉ lệ %. Hiện tại, giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.622 đồng/kWh.

Trả lời về đối tượng sẽ chịu tác động mạnh nhất, Bộ Công thương cho biết, đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này (giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất). Bộ này cho biết, đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cao Sơn