Nàng hậu xứ Thanh thả dáng trong những bộ cánh bay bổng,
Nàng hậu xứ Thanh thả dáng trong những bộ cánh bay bổng,
Hiểu Đồng