SCIC sẽ chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

28/02/2018 07:25

Cùng đó, sẽ có 21 tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn của Nhà nước đã có tên trong danh sách doanh nghiệp...

scic sẽ chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước

SCIC sẽ chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Cùng đó, sẽ có 21 tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn của Nhà nước đã có tên trong danh sách doanh nghiệp (DN) Nhà nước thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ các bộ, ngành về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN. Đây là nội dung được đưa ra trong Dự thảo nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đang được lấy ý kiến. Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ không còn trực thuộc Bộ Tài chính mà chuyển về ủy ban và chịu sự quản lý của cơ quan này. Tuy nhiên, SCIC vẫn là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các DN thuộc đối tượng được chuyển giao từ các bộ, UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty cũng sẽ chuyển về “siêu ủy ban” như các Tập đoàn: Xăng dầu Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Các Tổng công ty: Viễn thông VTC, Viễn thông MobiFone, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam.

Bên cạnh đó, các DN khác thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được chuyển về ủy ban. Được biết, khối doanh nghiệp Nhà nước được chuyển giao về “siêu ủy ban” đều có quy mô vốn và tài sản lớn, ước tính khoảng 5,4 triệu tỷ đồng.

Cao Sơn