Sẽ dừng thu trạm BOT chậm triển khai thu giá tự động

30/11/2017 05:43

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ...

sẽ dừng thu trạm bot chậm triển khai thu giá tự động

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thu giá không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên tổ chức hôm qua (29/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trường hợp nhà đầu tư BOT không triển khai sẽ dừng thu giá.

Thời gian dừng thu không trừ vào thời gian thu hoàn vốn dự án

Báo cáo tiến độ dự án thu giá không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, theo tiến độ dự án, đến hết tháng 10/2017, tất cả các trạm phải chạy thương mại. Tuy nhiên, vì một số lý do phải lùi đến hết tháng 12/2017.

Đến nay, đã ký hợp đồng được 25 trạm, còn 2 trạm của nhà đầu tư tuyến Cần Thơ - Phụng Hiệp và trạm Cam Thịnh (Khánh Hòa) chưa ký hợp đồng. Trong số 27 trạm, đã có 15 trạm vận hành thương mại, 10 trạm đang lắp đặt, dự kiến vận hành trong tháng 1/2018.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã nghe và chỉ đạo giải quyết các tồn tại, bất cập dự án BOT như quyết toán dự án BOT, giảm giá vé các trạm BOT, xử lý các dự án BOT đã triển khai nhưng tiến độ nhà đầu tư BOT triển khai chậm, những dự án trên đường hiện hữu đang nghiên cứu sẽ dừng triển khai; những tuyến đường quá tải nghiên cứu xây dựng đường cao tốc song hành để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội không gây bức xúc trong nhân dân.

“Tổng cục đã đàm phán với nhà đầu tư trạm Cam Thịnh 7 lần và Cần Thơ - Phụng Hiệp 5 lần. Trong đó, chỉ có nhà đầu tư Cần Thơ - Phụng Hiệp đã thống nhất ký hợp đồng với nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu giá không dừng (VETC)”, ông Huyện nói và kiến nghị tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm Cam Thịnh để đàm phán triển khai hệ thống thu giá tự động không dừng. Thời gian dừng thu không trừ vào thời gian thu hoàn vốn dự án.

Cũng theo ông Huyện, tiến độ của Quyết định 07 của Thủ tướng về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng là hết năm 2018 triển khai ở hai làn trung tâm, đến năm 2019 sẽ thu giá không dừng ở tất cả các làn thuộc tất cả các trạm trên toàn quốc. Tổng cục đang xây dựng lộ trình thực hiện theo quyết định của Thủ tướng. Nhà đầu tư BOT phải tăng cường năng lực, thuê thêm chuyên gia để dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Đến hết tháng 12, trạm BOT nào không triển khai sẽ dừng thu giá

Sau khi nghe các đơn vị phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao các đơn vị liên quan nghiên cứu về thời gian được quy định trong Quyết định 07 của Thủ tướng về thu phí không dừng các trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và trên các tuyến quốc lộ để tham mưu thực hiện đúng quy định.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu sớm nghiên cứu hình thành thêm một số nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tương tự như VETC, qua đó tạo sự công khai, minh bạch trong thu phí. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình để đến cuối năm 2018 thu phí không dừng tất cả các trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, đến cuối năm 2019 triển khai trên toàn bộ hệ thống quốc lộ.

“Phải xây dựng kế hoạch công bố rộng rãi lộ trình áp dụng thu không dừng các tuyến đường cụ thể trên Báo Giao thông và website của Bộ. Đây là cơ sở để làm việc với các nhà đầu tư BOT. Báo Giao thông phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương này”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phải rà soát lại năng lực nhà cung cấp dịch vụ thu giá không dừng VETC, có giải pháp điều thêm nhân lực công nghệ thông tin, cần thiết có thể giảm hợp đồng, quy mô thực hiện dự án đối với nhà cung cấp dịch vụ VETC, khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ khác cùng tham gia thực hiện dự án.

“Theo tiến độ, đến hết tháng 12, trạm BOT nào không triển khai sẽ dừng thu giá. Đây là biện pháp mạnh để xã hội thấy chúng ta làm nghiêm minh, tạo thuận lợi cho người dân. Thu giá không dừng hiện nay vẫn còn nửa vời vì mới chỉ triển khai được một làn mỗi chiều đường, còn lại vẫn thu thủ công. Phải tiến tới thu không dừng ở tất cả các làn mới đảm bảo công khai minh bạch. Sắp tới, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thu không dừng toàn bộ”, Bộ trưởng nói.

Trần Duy