Sẽ tăng mức phí qua cầu Phú Mỹ

03/04/2014 16:15

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có văn bản thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về việc điều chỉnh mức thu phí tại Trạm cầu Phú Mỹ

Chánh Văn phòng UBND TP. HCM Võ Văn Luận vừa có văn bản thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về việc điều chỉnh mức thu phí tại Trạm cầu Phú Mỹ.

sẽ tăng mức phí qua cầu phú mỹ
Lượng phương tiện qua lại thưa thớt cộng với mức phí hiện hành khiến PMC lao đao vì các khoản nợ xây dựng cầu Phú Mỹ

Theo Kết luận này, Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

UBND TP. HCM cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình để trình của UBND TP để HĐND TP. HCM trong kỳ họp sắp tới. 

Nếu được HĐND TP HCM thông qua, mức điều chỉnh tại trạm cầu Phú Mỹ sẽ được thu với khung phí như sau: Nhóm 1 (xe dưới 12 ghế, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) là 15.000 đồng - 52.000 đồng; Nhóm 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) là 20.000 đồng - 70.000 đồng; Nhóm 3 (xe từ 31 ghế trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) sẽ phải nộp 25.000 đồng - 87.000 đồng; Nhóm 4 (xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) là 40.000 đồng - 180.000 đồng; Nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) phải nộp từ 80.000 đồng - 200.000 đồng.

Hiện nay, mức thu phí qua cầu Phú Mỹ thấp nhất là 10.000 đồng/lượt đối với xe 12 chỗ trở xuống, cao nhất là 80.000 đồng/lượt đối với xe container.

                                                                          Mai Văn Huyên