Sẽ trình Luật Giao thông đường bộ sửa đổi ở kỳ họp Quốc hội tới

16/07/2020 10:57

Bộ GTVT đang hoàn thiện dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp sắp tới.

Sẽ trình Luật Giao thông đường bộ sửa đổi ở kỳ họp Quốc hội tới 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật

Sáng nay (16/7), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật thông báo về tình hình triển khai dự án Luật giao thông đường bộ sửa đổi.

Ông Nhật cho biết, theo Nghị quyết 406 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi nằm trong chương trình điều chỉnh luật, pháp lệnh của năm 2020

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, về phạm vi điều chỉnh Luật Giao thông đường bộ sửa đổi gồm 4 nhóm chính đã được đánh giá tác động trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, đó là: Hoàn thiện pháp lý về quy tắc đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý về phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý trong vận tải đường bộ.

Các nhóm chính sách này đã được Bộ Tư pháp thẩm định, đa số các ngành, thành viên Chính phủ thông qua, được Ủy ban Quốc phòng - An ninh đánh giá, phù hợp với chủ trương đổi mới của Đảng, phù hợp với hiến pháp và pháp luật. Quá trình triển khai dự án Luật giao thông đường bộ sửa đổi được thực hiện đúng quy trình của luật ban hành, văn bản pháp luật năm 2015.

Đến nay, dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sẽ trình Quốc hội thảo luận, đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ thông qua Luật. Bộ GTVT đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, lấy ý kiến nhân dân bằng việc đăng tải trên cổng thông tin Chính phủ, cổng thông tin Bộ GTVT.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, ngày 17/6, Bộ tiếp tục tiếp thu ý kiến và có văn bản gửi bộ ngành tiếp tục lấy ý kiến. Dự kiến 20/7/2020, Bộ Tư pháp tổ chức họp hội đồng thẩm định dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Tiếp đến là trình Chính phủ dự án Luật Giao thông đường bộ và sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT sẽ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và trình chính phủ vào tháng 7/2020, đảm bảo tiến độ được giao.

Cho ý kiến về báo cáo của Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu đề nghị Chính phủ và các cơ quan thẩm tra chú ý về những chính sách hiện hành trong luật này.

"Bây giờ Bộ Công an đề xuất Luật An ninh trật tự giao thông thì phạm vi, đối tượng điều chỉnh của hai luật này có liên quan đến nhau hay không, đề nghị Chính phủ cho ý kiến rất rõ", Phó Chủ tịch Uông Chung Lưu nói.

Phùng Đô