Sếp LienVietPostBank rút ưu tiên tuyển dụng nhân sự họ Dương

28/06/2016 13:36

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank khẳng định như trên khi nói về quy chế tuyển dụng của LienVietPostBank.

Sep LienVietPostBank rut uu tien tuyen dung nhan su ho Duong

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực LienVietPostBank, cho biết ông Dương Công Minh đã xin rút ý kiến ưu tiên tuyển dụng nhân sự họ Dương

Ông Hưởng cho biết, trong quy chế tuyển dụng của LienVietPostBank có ưu tiên các đối tượng chính sách, như con của gia đình thương, bệnh binh, con gia đình liệt sỹ, con gia đình có công với đất nước và con của đồng bào dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa...

Đồng thời, LienVietPostBank cũng là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên hạ chuẩn bằng cấp khi tuyển dụng: đối với những việc làm đơn giản chỉ tuyển trung cấp, cao đẳng nghiệp vụ nhằm tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo cơ cấu tiền lương và đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới.

Mấy ngày qua, thông tin đại chúng đưa tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, tuyên bố ưu tiên tuyển dụng ứng viên họ Dương vào một số công việc đơn giản tại LienVietPostBank, ngân hàng này khẳng định trước khi thông tin trên báo chí nêu, HĐQT LienVietPostBank chưa hề biết chuyện này.

Sau đó ngân hàng họp xử lý thông tin mới biết ông Dương Công Minh có tuyên bố với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương có ý kiến như một kênh giới thiệu nhân sự đề nghị HĐQT LienVietPostBank xem xét tuyển dụng nhân sự họ Dương vào LienVietPostBank.

“Nhưng với tư cách là Chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank, ông Dương Công Minh đã xin rút ý kiến trên, thực hiện đúng quy chế tuyển dụng của LienVietPostBank không ưu tiên dòng họ khi tuyển dụng”, ông Hưởng cho hay.

Tuy nhiên, ông Hưởng cũng cho biết khuyến khích mọi người tích cực giới thiệu nhân sự tốt cho LienVietPostBank, càng nhiều kênh giới thiệu hội đồng tuyển dụng càng có những lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho hoạt động ngân hàng.

Người đại diện của LienVietPostBank cho biết, ông Dương Công Minh là người quan tâm và có đóng góp cho dòng họ Dương với tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương. “Khi đứng ở cương vị Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, ông đã quyết định rút nguyện vọng của họ Dương, tôn trọng quy chế tuyển dụng của LienVietPostBank”, ông Hưởng nói.

C.Sỡn