Sinh viên mới ra trường cũng tham gia thẩm định giá AVG

18/12/2019 18:42

Bị cáo Hoàng Duy Quang khai nhận, dù không có kinh nghiệm nhưng vẫn ký vào báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp AVG.

Bị cáo Hoàng Duy Quang, Thẩm định viên của AMAX tham gia ký Báo cáo xác định giá trị Doanh nghiệp AVG số 256 ngày 05/8/2015

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm chiều nay (18/12), bị cáo Hoàng Duy Quang - Thẩm định viên của AMAX (đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp AVG để MobiFone ký hợp đồng mua) khai rằng, mình chưa có kinh nghiệm thẩm định giá doanh nghiệp, nhưng bị Giám đốc AMAX buộc phải làm thẩm định viên.

Khi luật sư hỏi: “Trước khi tham gia thẩm định giá trị AVG thì bị cáo có kinh nghiệm và đã tham gia thẩm định giá trị doanh nghiệp nào chưa?”, Hoàng Duy Quang đáp: “Nhiệm vụ của bị cáo chỉ là marketting, không có kinh nghiệm thẩm định giá, nên bị cáo đã trao đổi là chưa từng làm thẩm định giá công ty nào và yêu cầu giám đốc cử người khác để xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, giám đốc vẫn bảo bị cáo làm thẩm định viên”.

Luật sư xét hỏi bị cáo Quang: “Trong quá trình thẩm định, ai là người trực tiếp tham gia cùng bị cáo”. Bị cáo Quang trả lời: “Có hai người tham gia, một trong số đó là sinh viên mới ra trường”.

Bị cáo Quang cũng khai rằng: “Theo nhận thức của bị cáo, chứng thư giám định giá của AVG không có giá trị quyết định, nó chỉ là tính chất tham khảo khi MobiFone mua AVG”.

Khi luật sư hỏi: “Ngoài mục đích ký chứng thư thẩm định giá để nhận 5% hợp đồng thì có mục đích gì khác không”, bị cáo Quang trả lời: “Mục đích là muốn phát triển công ty, ngoài ra không còn mục đích gì khác”.

Sáng hôm qua (17/12), bị cáo Quang khai nhận, đã tham gia ký Báo cáo xác định giá trị Doanh nghiệp AVG số 256 ngày 05/8/2015; Ký Chứng thư thẩm định giá số 256/TĐG-CT-AMAX ngày 05/8/2015, mục đích thẩm định giá làm căn cứ xem xét để quyết định việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dùng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp AVG là 16.565 tỷ đồng.

Quang là người tìm mối để AMAX ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp AVG với Mobifone để được hưởng 10% giá trị hợp đồng. Mặc dù Quang không tham gia thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG những vẫn ký với tư cách là Thẩm định viên trong Chứng thư và Báo cáo xác định giá trị AVG để được hưởng thêm 5% giá trị hợp đồng.

MobiFone đã thanh toán cho AMAX số tiền 440 triệu đồng tiền thẩm định theo hợp đồng và Quang đã được hưởng lợi 60 triệu đồng tiền hoa hồng, nộp thuế thu nhập cá nhân 06 triệu đồng, còn lại 54 triệu đồng Quang sử dụng cá nhân.

Bị cáo Hoàng Duy Quang khai nhận, mục đích ký thẩm định giá trị AVG là để lấy tiền hoa hồng "mua sữa cho con".

Theo cáo trạng, Hoàng Duy Quang đáp là Thẩm định viên của AMAX tham gia ký Báo cáo xác định giá trị Doanh nghiệp AVG số 256 ngày 05/8/2015; Ký Chứng thư thẩm định giá số 256/TĐG-CT-AMAX ngày 05/8/2015, mục đích thẩm định giá làm căn cứ xem xét để quyết định việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dùng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp AVG là 16.565.000.000.000 đồng.Quá trình thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG đã vi phạm Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008; Quyết định số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về thẩm định giá doanh nghiệp nhưng Hoàng Duy Quang vẫn ký Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo xác định giá trị AVG không đúng với giá trị thực tế để cung cấp cho Mobifone làm căn cứ đàm phán mua 95% cổ phần AVG gâv thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Bị can Hoàng Duy Quang khai nhận: Là người tìm mối để AMAX ký hợp đồng xác định giá trị doanhnghiệp AVG với Mobifone để được hưởng 10% giá trị hợp đồng. Mặc dù,Hoàng Duy Quang không tham gia thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG những vẫn ký với tư cách là Thẩm định viên trong Chứng thư và Báo cáo xác định giá trị AVG để được hưởng thêm 5% giá trị hợp đồng.Mobifone đã thanh toán cho AMAX số tiền 440 triệu đồng tiền thẩm định theo hợp đồng và Quang đã được hưởng lợi 60 triệu đồng tiền hoa hồng, nộp thuế thu nhập cá nhân 06 triệu đồng, còn lại 54 triệu đồng Quang sử dụng cá nhân. Theo đề nghị của Hoàng Duy Quang, gia đình nộp 54 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (BL 2367-2468; 18242-18247) .

Phùng Đô