Sở GTVT Đà Nẵng "bắt tay" VNPT xây dựng hệ thống giao thông thông minh

15/08/2019 19:22

Chiều 15/8, Sở GTVT TP Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng ký kết hợp tác trong xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại thành phố.

Sở GTVT Đà Nẵng
Lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng cùng lãnh đạo VNPT Đà Nẵng ký kết thỏa thuận xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Đà Nẵng

Việc ký kết thỏa thuận của 2 đơn vị trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác về CNTT và Truyền thông giai đoạn 2018 - 2020 ký kết ngày 6/8/2018 giữa UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT).

Với việc ký kết này, 2 đơn vị thỏa thuận đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Viễn thông và Truyền thông trong việc xây dựng hệ thống Giao thông thông minh tại Đà Nẵng đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bằng thỏa thuận này, các bên sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT, viễn thông và tự động hóa đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành GTVT, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Đà Nẵng.

Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp điều hành, quản lý nhà nước thông minh góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực GTVT tại Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông.

Đại diện VNPT cho biết, việc phối hợp, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Sở GTVT Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của 2 bên. Trong đó, VNPT Đà Nẵng phối hợp và hỗ trợ Sở GTVT trong tư vấn, cung cấp và triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin, viễn thông và giao thông thông minh (ITS) theo nhu cầu ứng dụng và phát triển của Sở GTVT và khả năng triển khai, xây dựng theo thế mạnh của VNPT Đà Nẵng.

Sở GTVT phối hợp và hỗ trợ VNPT Đà Nẵng trong các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Sở GTVT và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân