Sở GTVT TP.HCM hợp tác với Trường ĐH Việt Đức về phát triển hạ tầng

12/09/2019 21:03

Hai bên hợp tác nhằm đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng giao thông và bồi dưỡng kiến thức.

Sở GTVT TP.HCM hợp tác với Trường ĐH Việt Đức về phát triển hạ tầng 1
Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT (bên phải) và ông Tomas Benz, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức (bên trái) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 12/9, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Việt Đức.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, mục đích của buổi ký kết nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của hai đơn vị.

Nội dung thỏa thuận liên quan đến phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường ĐH Việt Đức, phát huy và tăng cường năng lực quản lý của Sở GTVT TP.HCM nhằm tạo điều kiện cho hai bên cùng đóng góp thiết thực vào việc quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của TP.HCM.

Theo Sở GTVT, trước đó nội dung phối hợp giữa Sở GTVT và Trường ĐH Việt Đức còn hạn chế, chủ yếu tổ chức các hội nghị mà chưa có các nội dung phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn để nâng cao chất lượng quản lý. Do đó trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh công tác phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của hai đơn vị.

Thời gian tới, hai bên hợp tác về việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào dự báo nhu cầu giao thông; mô phỏng giao thông ứng với các kịch bản phát triển đô thị để xác định nhu cầu đầu tư; xây dựng danh mục dự án giao thông theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm trọng điểm khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Các nội dung phối hợp cụ thể như quy hoạch, quản lý khai thác các hệ thống hạ tầng đường bộ; các hệ thống giao thông công cộng; hệ thống giao thông phi cơ giới. Quản lý và tích hợp các hệ sinh thái dịch vụ đi lại và vận chuyển sử dụng công nghệ thông tin với hệ thống giao thông công cộng sức chở lớn.

Ngoài ra hai bên cùng phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành giao thông vận tải, hợp tác nghiên cứu, sử dụng vật liệu mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng, bảo trì và quản lý hạ tầng giao thông…

Đ.L