Hiện tại, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) đang bước vào giai đoạn tập luyện và tham gia các hoạt động để chuẩn bị cho vòng sơ khảo phía Nam, sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới đây
Hiện tại, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) đang bước vào giai đoạn tập luyện và tham gia các hoạt động để chuẩn bị cho vòng sơ khảo phía Nam, sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới đây
Hiểu Đồng