Nhiều thí sinh tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc tạo dáng, khoe được 3 vòng gợi cảm.
Nhiều thí sinh tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc tạo dáng, khoe được 3 vòng gợi cảm.
Hiểu Đồng