Infographic: 16 nhân sự quan trọng của Hà Nội sau Đại hội Đảng

13/10/2020 15:54

Sáng 13/10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Nhóm phóng viên